Siirry sisältöön

Kukapa olisi vielä hetki sitten osannut aavistaa, että olemme aivan uudenlaisessa tilanteessa, jota kukaan meistä ole tähän päivään mennessä kohdannut. Organisaatiomme ydinviesti ”kohtaaminen muuttaa maailmaa” sai taas täysin uudenlaisen ulottuvuuden. Kohtaaminen tilanteessa, jossa emme voi olla fyysisesti samassa tilassa, toisiamme varten läsnä, vaatii kohtaamiseen osallistujilta aivan erilaista herkkyyttä: miten tulla nähdyksi ja kuulluksi kun ilmaisuvoimaa rajoittaa sillä hetkellä käytössä olevat tekniset kohtaamisen välineet. 

Kuluneen viikon aikana olemme Loisto setlementissä lyöneet etäyhteydellä viisaat päämme yhteen ja lähteneet ratkaisemaan sitä, miten voisimme olla läsnä nuoria varten poikkeusoloissa. Loisto on olemassa nuoria varten, ja tilanne vaatii nyt uudenlaisia tapoja tehdä kohtaamistyötä. Moni yhteistyökumppanimme ja alan toimija on kanssamme samassa tilanteessa. 

Olemme tehneet verkossa sosiaalista nuorisotyötä ennenkin. Digitaalisten ympäristöjen käyttöönotto on ollut välillä hidasta, sillä teemme monessa toiminnossamme työtä, jossa toiminta perustuu läsnäolemiseen ja yhteisöllisyyteen tiloissa, joissa toteutuu turvallisen tilan periaatteet. Nyt olemme rakentamassa verkkoon turvallisia tiloja, joissa nuoret voivat tulla kohdatuksi omana itsenään. 

Ensimmäinen etäviikko on ollut kiireinen. Työntekijämme ovat kontaktoineet niitä nuoria, jotka ovat jo säännöllisesti mukana toiminnassamme, järjestäneet ensimmäisiä ryhmätapaamisia digitaalisilla alustoilla ja aktivoituneet somekanavissamme palolla, josta organisaation viestintävastaava ei voi kuin ylpeydellä iloita. Ideoita toteuttaa työtämme on pursunnut niiltäkin, joille digitaaliset alustat ovat olleet tähän mennessä vieraampia. Se, että kriisin keskellä on tilaa luovuudelle, on jotain mikä kertoo työntekijöidemme valtavasta intohimosta työtään kohtaan – olla tukena nuoria varten tavalla, joka palvelee juuri nyt nuorten tarpeita. Työntekijämme ovat jo ensimmäisellä viikolla raportoineet onnistumisen kokemuksista: pystymme tekemään sensitiivistä ja kohtaavaa nuorisotyötä myös ilman lähikontaktia. 

Yhteiskunnan arjen rajoittaminen ei kosketa vain meitä, jotka voimme siirtyä koteihimme tekemään kohtaamistyötä vaikkapa chatin kautta. Monelle nuorelle tilanne, jossa kotoa ei voi poistua turvallisten ja läsnä olevien aikuisten seuraan, on todella raskas. Niillekin, joilla kotona on hyvä olla, voi sosiaalisten kontaktien rajoittaminen olla todella raastavaa. On myös nuoria, joille toisten kanssa oleminen digitaalisilla alustoilla on luontevaa, ja jopa tärkein kontakti kodin ulkopuolelle. Meidän tehtävämme on olla nyt kekseliäitä, ja tukea nuoria kaikin mahdollisin tavoin. Se vaatii luovuuden lisäksi uudenlaista järjestäytymistä ja sitoutumista. 

Loisto setlementin toiminnoissa on siirrytty nyt täysin verkkoon. Ensimmäisen viikon aikana olemme keksineet tapoja luoda turvallisia tiloja erilaisille alustoille ja harjoitelleet nuorten kanssa toisenlaista tapaa kohdata toisiamme. Seuraavaksi jalkaudumme sinne, missä voimme mahdollistaa osallisuuden kokemuksia ja yhteisöllisyyttä. Jotta kukaan ei olisi yksin. 

Pauliina
Kirjoittaja työskentelee Loisto setlementin viestintävastaavana

Nuorelle: olemme täällä sinua varten. Voit ottaa yhteyttä työntekijöihimme monella tavalla: soittaen, viestillä tai vaikka somekanavan kautta. Pystymme järjestämään myös turvallisen videoyhteyden, jos haluat tavata meitä kasvotusten. Sinä olet meille tärkeä, juuri sellaisena kuin olet. 

Tulevien viikkojen aikana julkaisemme Loiston blogissa tunnelmia sosiaalisesta nuorisotyöstä poikkeusoloissa. Voit seurata meitä myös somekanavissa: 

FB: loistosetlementti
Instagram: loistosetlementti 

Toiminnot Instagramissa: 
Tyttöjen Talo Helsinki
Espoon Tyttöjen Talo 
Poikien Talo 
Soputyö
Silmu-toiminta
Loisto paja

Väkivallattomuus?

Mitä on väkivallattomuus? Sitäkö, ettei kukaan käytä väkivaltaa toista kohtaan tai sitä, ettei kenenkään tarvitse pelätä toista ihmistä, vai sitä, että jokainen voi elää omanlaistaan elämää ilman uhkaa ja pelkoa?

Väkivalta mielletään usein helposti havaittavissa olevaksi, näkyväksi ja konkreettiseksi asiaksi. Näin se usein onkin mutta joskus väkivalta voi olla valmiiksi rakenteissa, yhteiskunnassa, systeemissä ja sisäistettynä ajatus -ja toimintavoissamme. Jos väkivalta olisi aina pelkästään näkyvää ja konkreettisesti havaittavissa, sitä olisi helppo tunnistaa ja puuttua.

Väkivalta voi olla myös muiden tapojen tai uskomusten arvostelemista ja halveksimista. Se voi olla myös muiden ihmisten pakottamista omaan muottiinsa. Joskus se voi ilmetä huumoriin ja vitsiin verhottuna haukkumisena tai toiseudesta muistuttamisena. Usein se ilmenee oman paremmuuden jatkuvana muistuttamisena ja ylistämisenä.

Monikulttuurisessa ympäristössä tulisi muistaa, etteivät kaikki ihmiset näe maailmaa samalla tavalla kuin miten sen itse näemme. Ihmisen kasvuympäristö, perhetaustat, yhteiskunta, jossa on syntynyt ja kasvanut, vaikuttavat siihen, miten käsityksemme muodostuvat ja miten näemme maailman. Eikä ikinä ole taetta siitä, että se maailma, jonka minä näen, olisi parempi ja väkivallattomampi. Pitää osata asettua toisen kenkiin, nähdä maailma myös toisen silmin. Silloin saamme kokonaiskuvan. Jos minun näkökenttäni on 180 astetta ja toisen ihmisen samoin, yhdessä näkökentästä tulee 360 astetta.

Työssäni kohtaan ihmisiä, jotka ihmettelevät miksi Suomeen muuttaneet ihmiset tekevät rikoksia tai käyttävät väkivaltaa. Uusille tulijoillehan on kerrottu, mitkä asiat ovat Suomessa kiellettyjä, ja silti he tekevät kiellettyjä asioita, ihmettelevät kysyjät. Kysyn silloin heiltä, että eivätkö suomalaisetkin tiedä, että väkivalta on väärin, rikokset ovat väärin ja monet asiat ovat kiellettyjä ja silti niitä tehdään? Miksi he tekevät, vaikka tietävät, että niin ei saisi tehdä?

Edellä kuvattu on tosielämän esimerkki siitä, että sallimme itsellemme paljon enemmän kuin muille. Jos väkivalta on väärin, sen pitäisi olla väärin riippumatta siitä kuka sen tekee ja kenelle sen tekee. Tekijän taustalla ja uhrin taustalla ei pitäisi olla merkitystä vaan väkivallan teolla ja siitä pitäisi jokaisen saada laissa määrätty rangaistus.

Naisiin, miehiin, lapsiin ja LGBTIQ* ihmisiin kohdistettu väkivalta on väärin riippumatta motiivista. Kun joku käyttää väkivaltaa kunnian takia, humalapäissään, ahdistuksensa takia, mustasukkaisuudesta jne. meidän tulee auttaa heitä ja tarjota tukea, jotta väkivallasta luovutaan. 

Toivoisin, että jokainen päivä olisi väkivallaton päivä. Kuuntelemalla, kunnioittamalla ja kohtaamalla ihminen ihmisenä voimme vähentää väkivaltaa. Ihminen on ihmisen pahin vihollinen mutta myös paras tuki ja apu. Loisto setlementin Kunniakäsityksiin ja konflikteihin keskittyvässä Sopu-työssä ja Bahar-hankkeessa pyrimme kohtaamaan ihmiset ihmisinä, myös väkivallan tekijän riippumatta hänen taustastaan tai sukupuolestaan. Kohtaamiset ovat johtaneet väkivallattomien työkalujen löytymiseen ja konfliktit on voitu ratkaista. Olemme asettuneet katsomaan maailmaa myös toisen silmin ja olemme voineet ymmärtää hänen näkökantansa, vaikkakaan emme sitä hyväksy. Maailman katsominen toisen silmin on auttanut meitä löytämään ratkaisuja ja kompromisseja. Tärkeintä on väkivallan loppuminen ja perheenjäsenten kommunikaation parantuminen.

Toivotan hyvää väkivallattomuuden päivää!

Johanna Aapakallio

FM, seksuaaliterapeutti

Vastaava työntekijä /Sopu-työ

Kunniaan liittyvään väkivallan ennaltaehkäisyyn ja väkivaltatyöhön on olemassa keinoja ja osaamista


Suomessa on työskennelty kunniaan liittyvän väkivallan parissa jo yli kymmenen vuotta. Tietoisuuden lisäämiseen sekä kunniaan liittyvän väkivallan uhrien ja tekijöiden tukemiseen on kehitetty vuosien mittaan hyviä menetelmiä. 

Kuten Johanna Latvala Ihmisoikeusliitosta toteaa (HS 2.9.2019) Ruotsin Origon kaltaista resurssikeskusta meillä ei vielä ole. Tällä hetkellä kunniaan liittyvä väkivaltatyö on keskittynyt kolmannelle sektorille järjestöjen hoidettavaksi. Olisi tärkeää, että kunnat ja valtio kantaisivat vastuuta kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisystä ja auttamistyöstä, kuten pohjoismaiset naapurimme tekevät. On kuitenkin hyvä kriittisesti pohtia  millä tavalla kunniaan liittyvään väkivaltaan puututaan Suomessa. Toiminnan kehittämisessä olisi ensiarvoisen tärkeää kuulla ja ottaa huomioon juuri niiden ihmisten mielipiteet, jotka tuntevat kunniakäsitykset tai ovat kohdanneet kunniaan liittyvää väkivaltaa. 

Loisto setlementin kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvän työn yksikössä, Sopu-työssä, on viime vuosina tehty huomattavasti aikaisempaa enemmän yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten, lastensuojelun, sosiaalityön sekä poliisin kanssa. Yhteistyö on mahdollistanut asiakkaan kokonaisvaltaisen tukemisen. Myös pakkoavioliittoja on voitu estää ja saatu avioeroja ei toivottujen liittojen purkamiseksi. Juuri moniammatillisella yhteistyöllä voimme vaikuttaa kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Keinoja tähän voisi olla työn valtakunnalliseen poikkisektoraaliseen yhteiskehittämiseen panostaminen. Lakimuutoksilla voidaan ehkä vaikuttaa tietoisuuden lisääntymiseen, mutta kunniaan liittyvää väkivaltaa kohtaavat ihmiset elävät usein todellisuudessa, johon muutokset laissa eivät välttämättä tuo käytännön helpotusta. Ihmisten auttaminen edellyttää rohkeutta kuulla ja kohdata ihminen hänen ainutlaatuisen ja yksilöllisen tilanteensa kanssa sekä yhteistyötä parhaan mahdollisen ratkaisun löytymiseen.

Henna Kolehmainen
Yksikön johtaja 
Kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvä työ (Sopu-työ & Bahar-hanke)
Manager of the Honour-related violence work

Tiedote 5.3.2019
Loisto setlementti ry
Julkaisuvapaa heti

 

Kunniakäsitykset ohjaavat yhteisöllisissä kulttuureissa näkemyksiä siitä, millä tavalla tulisi olla ja elää. Nämä käsitykset ovat parhaimmillaan voimavara ja turva elämässä, mutta joskus käsitykset saattavat kääntyä rajoittamiseksi, painostamiseksi ja väkivallaksi. Loisto setlementin Sopu-työ on tehnyt jo seitsemän vuoden ajan työtä kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi & nuorten ja heidän perheidensä tukemiseksi kunniaan liittyvissä konflikti- tai väkivaltatilanteissa. Työ kunniaan liittyvien konfliktien ja väkivallan parissa laajenee

SOPU-työn rinnalla toimii nyt BAHAR-hanke, joka tukee kunniaan liittyvän kaltoinkohtelun ja väkivallan vuoksi yhteisöstään irtaantuvia tai irtautuneita nuoria ja nuoria aikuisia. BAHAR-hanke auttaa nivelvaiheessa nuorta irtautumaan perheestään ja yhteisöstään turvallisesti sekä tukee nuorta itsenäistymään ja kiinnittymään yhteiskuntaan uudessa muuttuneessa elämäntilanteessaan. Hanke on osa STEA:n Arvokas-ohjelmaa.

Kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvässä yksikössä tehdään työtä kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisemiseksi mm. vanhempainryhmissä, ammattilaisia ja eri yhteisöjä kouluttamalla sekä aktiivisella vaikuttamistyöllä. Perheitä pyritään tukemaan mahdollisimman varhain ristiriitojen ilmetessä, jotta tilanne ei eskaloituisi väkivallaksi. Kriisi- ja konfliktitilanteessa turvataan ensisijaisesti väkivallan kohteen tilanne ja pyritään rauhallisesti selvittämään, millä tavoin tilannetta lähdetään ratkaisemaan konfliktin eri osapuolten kanssa. Sopussa työskennellään tilanteen mukaan myös väkivallan tekijöiden kanssa. Kriisi- ja konfliktivaiheessa tehdään tarvittaessa tiivistä yhteistyötä esimerkiksi poliisin ja turvakotien kanssa.

SOPU ja BAHAR muodostavat yhdessä Loisto setlementin Kunniakäsityksiin ja konflikteihin liittyvän työn yksikön, jonka kautta voidaan monin eri keinoin vaikuttaa kunniaan liittyvän väkivallan ennaltaehkäisyyn sekä tukea ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa, johon kunniaan liittyvät konfliktit ja väkivalta vaikuttavat. Yksikössä tehtävän työn punaisena lankana läpi työmuotojen kulkee perheen merkitys, tietoisuus arvoista ja käsityksistä, jotka vaikuttavat omaan ja läheisten elämään, tarve kokea itsensä hyväksytyksi ja osaksi yhteisöä, oikeus omaan itseen ja elämänvalintoihin sekä toivo ja mahdollisuus luoda itse oma tarinansa.

YHTEYTTÄ KANNATTAA OTTAA MAHDOLLSIMMAN VARHAISESSA VAIHEESSA
Yhteydenottoa miettiessä ei kannata odottaa, että väkivaltaa on jo tapahtunut. Asiakkaat sekä ammattilaiset voivat olla yhteydessä kunniaan liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi sähköpostitse sopu@loistosetlementti.fi tai ottamalla suoraan yhteyttä työntekijään. Työntekijöiden yhteystiedot ja asiointikielet ovat näkyvissä verkkosivuilla osoitteessa www.soputila.fi, chat palvelee tiistaisin klo 16-18. Meidät löytää myös Facebookista: www.facebook.com/SopuBahar/

Lisätietoja Kunniakäsityksiin ja -konflikteihin liittyvästä työstä antaa:
Henna Kolehmainen
henna.kolehmainen@loistosetlementti.fi
+358 400 273 046

Loisto setlementti ry:n on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työmme on sukupuolisensitiivistä ja kulttuurisensitiivistä. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään. #kohtaaminenmuuttaamaailmaa

Ajankohtaista

Some

[fts_instagram instagram_id=17841400588828327 access_token=IGQVJYa2FNTnE2S09nZA2ZAfXzMtYmRCZAC1ER3N1bHFqWnVXQ0ZAUU1BvMHc1d3ZATUWNNbjU5a2FmZAnB6NnNnV1ljYmRlTXhlS3lDUzNlaVM1NEgwbFZAxWnlwVXY2cW0zUzRjQVhBelJR pics_count=4 type=basic width=100% super_gallery=yes columns=4 force_columns=no space_between_photos=0 icon_size=65px hide_date_likes_comments=yes]